GDPR och journallagen

Vi är ålagda enligt journallagen och bokföringslagen att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med GDPR och använder dem inte för profilering (utskick eller erbjudanden).

Vi delar era personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden:

Clinicbuddy  (Journalhanteringsprogram).

Answer Online (Svarsservice).

Allt i enlighet med GDPR.