Skip to main content

GDPR & Integritetspolicy

GDPR och journallagen

Vi är ålagda enligt journallagen och bokföringslagen att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med GDPR och använder dem inte för profilering (utskick eller erbjudanden).

Vi delar era personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden:

  • Clinicbuddy  (Journalhanteringsprogram, bokningskalender).
  • Answer Online (Svarsservice).

I de fall där din behandling bekostas av ett försäkringsbolag delar vi era personuppgifter med respektive försäkringsbolag.

Allt i enlighet med GDPR och journallagen.

Personuppgiftsbiträden​:

Clinicbuddy
Hälsingegatan 7k
113 23 Stockholm

Answer On Line
Box 289
391 23 Kalmar

Integritetspolicy

Här kan du i korthet läsa om hur vi samlar in och hanterar din information. Genom ditt användande av vår webbplats så godkänner du vår Integritetspolicy, som du finner här, och det är viktigt att du tar del av och förstår vår denna.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring integritets- eller dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@varbergskiropraktik.se eller kontakta oss på annat sätt.

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Genom att du väljer att vara kund hos oss accepterar du vid var tid gällande Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att vi använder elektroniska kommunikationskanaler, såsom exempelvis E-post och telefoni/mobiltelefoni, för att vid behov kommunicera med dig.

Den information vi samlar in från dig i form av cookies när du besöker vår webbplats används enbart i syfte att förbättra användarupplevelsen av vår tjänst, för övergripande analytisk information av användningen av vår webtjänst eller för få vår webtjänst att fungera korrekt.

Vi delar eller överför inte personligt identifierbar information till utomstående, med några få undantag:

  • Terapeuter knutna till Varbergs Kiropraktik. Dina personuppgifter delas med de terapeuter som är anknutna till Varbergs Kiropraktik, och där bokning och telefonitjänster hanteras av systemleverantörer anlitade av Varbergs Kiropraktik. Anknutna terapeuter är Helena Hahn, Martin Isaksson, Sara Murchison, Sofia Barkevall, Jan Johansson och Kinn Antonsson.
  • Systemleverantörer. För att kunna tillhandahålla vårt vårdåtagande kan vi komma att dela informationen till IT-leverantör för att vi ska kunna förvara och administrera din patientjournal, för att kunna ta emot tidsbokningar via telefoni eller webbtjänst samt för att våra vårdtjänster och tillhörande tjänster ska vara tillgängliga för dig på ett effektivt sätt samt lämna annan information till dig om vårt vårdåtagande.
  • Försäkringsbolag. För att tillhandahålla behandling baserad på försäkringsuppdrag kan vi komma att dela behandlingsplan med ditt försäkringsbolag.
  • Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Clinicbuddy

I anslutning till vår webbplats finns möjlighet att boka en behandlingstid hos oss via system som tillhandahålls av bolaget Clinicbuddy. För att genomföra en bokning måste du godkänna även Clinicbuddys integritetspolicy. Denna visas när du använder systemet.

Om du vill ta bort dina uppgifter från Clinicbuddy så kontakta oss på Varbergs Kiropraktik så hjälper vi dig.

Vill ni läsa mer om vår integritetspolicy?

Klicka här