JONNA CULLSJÖ

 
 
jonna cullsjo
 

Behanding:

– Klassiska svenska massage

– Triggerpunkter

– PNF - stretch

– Funktionell träning

– Kroppskännedom/kroppsmedvetenhet

Har erhållit min kunskap genom 4 års högskolestudier inom utbildningen hälsopromotion

på Göteborgs universitet samt Biomedicin inriktning fysisk träning på Halmstad högskola.

Grundläggande och fördjupande studier inom anatomi, fysiologi, träningslära och

hälsofrämjande arbete, personlig tränarlicens genom Eleiko och massageutbildning

genom Friskvårdsgruppen.

Startade eget företag 2014.

Jag jobbar med att kombinera massage och träning för att främja individens hälsa och

skapa en bra balans i livet för att klara av livets påfrestningar.

Fokus ligger på massage och träning för att behandla smärta/skador och inskränkningar i

rörelseapparaten, mjukdelarna och att öka kroppskännedom. Träningen är inriktad på

funktionell träning med kroppen som redskap, att lära känna sin kropp och bli medveten

om muskelaktivering, progression med ökad belastning och svårighetsgrad.

Stärka kroppen inifrån och att skapa förutsättningar för att klara just de påfrestningar

som din kropp utsätts för, specifika mål eller för att känna välbefinnande i vardagen.