KIROPRAKTIK

Har du ont? Gå till din kiropraktor! 

Är du sjuk? Gå till din läkare! 

Varbergs Kiropraktik

 
Det är inte normalt att gå omkring och ha ont, kan det vara ett tecken på att kroppen inte fungerar optimalt? Alltför ofta får vi höra att man ska ha ont, det är ”normala” åldersförändringar enligt röntgenundersökningen…… Varför kan dessa patienter då uppleva att deras problem minskar med kiropraktisk behandling? Det handlar om funktion, att få kroppen att arbeta/fungera så bra som möjligt, ökad rörelse i leder, minskad muskelspänning etc.
Som legitimerad vårdpersonal arbetar man efter mottot vetenskap och beprövad erfarenhet, tyvärr när det gäller rygg och nackbesvär så finns det inte så mycket riktigt stark forskning. Detta gäller kiropraktorer, sjukgymnaster såväl som läkare och andra behandlare. Beprövad erfarenhet är mer applicerbart när det gäller kiropraktisk behandling, vi ser om och om igen att rörelseuttag ökas och smärtupplevelser minskas i våra kliniker.
Fler och fler patienter hittar till oss, vilket är fantastiskt! Kiropraktik är ett bra komplement till företagshälsovård och sjukvård men tyvärr inte väl integrerad i Sverige, till skillnad från våra grannländer Norge och Danmark. 

Kiropraktisk behandling kan användas i symtomlindrande syfte, tex ländryggssmärta efter ett lyft, vakna upp med en nackspärr, axelbesvär efter diverse övningar på gymet etc. Kiropraktisk behandling kan också användas i förebyggande syfte för att förhindra att små problem ställer till det över tid, att optimera funktion helt enkelt.

Det är ok att besöka en kiropraktor även om man inte har ont någonstans, kiropraktik bidrar med ökad rörlighet och funktion i rörelseapparaten och ditt nervsystem, vi hoppas att detta leder till ökad livskvalitet – Många som kommer till oss har varit igenom hela vårdkedjan och kanske inte riktigt har uppnått det resultat som man trodde från början.

Kiropraktik kan vara ett alternativ som passar just dig, tillsammans med diverse livsstilsförändringar såsom kost, motion och stresshantering.

Till oss kommer patienter i alla åldrar, allt från 90–åringen med knäbesvär till bebisen som inte får någon ro, vardagsmotionären till elitidrottaren etc.

Vi rekommenderar att du läser mer om kiropraktik på länkarna nedan. 

Läs mer om Kiropraktik
Vill du veta mer om kiropraktik klicka här...